Landskursus 2022

Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen den 24-25. november 2022 for der afholdes landskursus 2022.

Indhold
Velkommen til årets landskursus i Erhvervsgymnasiernes Engelsklærerforening, hvor vi har inviteret spændende oplægsholdere, der vil fortælle om the UK, the Mid-term elections, teaching poetry og meget andet. Desuden afholdes forenings årlige generalforsamling torsdag den 24. november kl. 17. Der vil også være mulighed for at møde repræsentanter fra forlag som Systime, Gyldendal, Columbus og Min Læring på landskurset.

Arbejdsform
Oplæg.

Målgruppe
Undervisere i engelsk på de erhvervsgymnasiale uddannelser.

Oplægsholder 
Oplæg ved Lone Theils, Jørn Brøndal, Ulla Rahbek, Eva Pors m.fl.

Tid og sted
Torsdag den 24. november til fredag den 25. november 2022, HUSET, Middelfart.

Pris
Hele arrangementet i enkeltværelse: 4.000 kr. ekskl. moms. Hele arrangementet uden overnatning og morgenmad: 3.000 kr. ekskl. moms. Ikke-medlemmer, tillæg: 600 kr. ekskl. moms.

Tilmelding
Tilmelding senest tirsdag den 26. oktober 2022 på hjemmeside under kommende kurser www.engelsklaererforeningen.dk

Programmet er her LK_program_ 2022